субота, 7. фебруар 2015.

Огледни час: српски језик и историја

Песме косовског циклуса


Циљеви:   

 • Сагледавање књижевности косовског циклуса кроз историјски контекст;
 • оспособљавање ученика за компаративни приступ обради дела;
 • упознавање са књижевним делима кроз историјски приказ епохе и историјских личности;
 • ученици самостално размишљају, закључују, истражују;
 • уче се систематичности у процесу савладавања градива из књижевности;
 • активно учествују у интерпретацији дела и систематизацији наученог;
 • развијају љубав према књижевности, епској поезији косовског циклуса и историји;
 • кроз рад у групама, ученици се измештају из свакодневне рутине учења;
 • међусобно се упознају и уче да сарађују у условима које намеће рад у групи;
 • прихватају туђе мишљење, предлоге, идеје;
 • равноправно деле активности и рад на задатку;
 • уче се толеранцији и поштовању другог.

Припрема:

Нема коментара:

Постави коментар