Шта је шта ?

Шта је шта - огледни или угледни час?

Огледни час

Часови који имају изразито иновативну ноту. Они на сасвим нови и до сада неуобичајени начин презентирају неку наставну јединицу. Ради се, дакле о огледу (покушају), који може да, а  не мора да буде образац за будуће понашање наставника.

Угледни час

Угледни часови су по својој основној полу и организацији структурирани на уобичајени начин, или на једном вишем квалитетнијем нивоу. У њима ништа није потпуно ново и непознато, али је припремљено и реализовано на узоран начин, тј. за углед другима и може да да послужи за пример.


Нема коментара:

Постави коментар